سامانه بومی مدیریت رخداد ها و فعالیت ها

سامانه بومی مدیریت رخداد ها و فعالیت ها

سیستم مدیریت وقایع و رخدادهای امنیتی (SIEM) تمامی زوایای امنیتی را به صورت بلادرنگ از یک نقطه مرکزی مدیریت و مانیتور می‌کند و تمامی حوادث امنیتی را کشف و اولویت‌دهی کرده، سطح ریسک و دارایی‌هایی که تحت تاثیر قرار خواهند گرفت را تشخیص می‌دهد.

اگرچه ممکن است هرکدام از تجهیزات امنیتی هشدارهایی را در ارتباط با حملات ایجاد کنند لیکن به دلیل حجم بالاي هشدارها و ناهمگن بودن آنها، همچنین اعلام هشدارهاي نادرست و رویدادهاي شناسایی نشده، عدم وجود ارتباط بین هشدارهای صادر شده از دستگاههای مختلف و نبود سوابق و اولویت هشدارها، نمی توان از تیم امنیتی سازمان انتظار سرعت و دقت لازم در مواجهه با حملات را داشت.

سامانه بومی مدیریت رخداد ها و فعالیت ها

اهداف

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید