جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پیاده سازی مرکز داده و اتاق سرور

پیاده سازی مرکز داده و اتاق سرور

پیاده‌سازی سیستم‌های توزیع برق و شبکه در مرکزداده، بسیار حائز اهمیت است. این سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شوند که عملکرد بهینه و پایداری را برای مرکزداده فراهم کنند.

پیاده سازی مرکز داده و اتاق سرور
پیکربندی تجهیزات حفاظت پیرامونی

پیکربندی تجهیزات حفاظت پیرامونی

محاسبات و طراحی فیزیکی مرکز داده و چیدمان تجهیزات

محاسبات و طراحی فیزیکی مرکز داده و چیدمان تجهیزات

طراحی و پیکربندی سیستم اعلان و اطفاء حریق 

طراحی و پیکربندی سیستم اعلان و اطفاء حریق 

طراحی و اجرای عملیات استاندارد عمرانی مرکز داده

طراحی و اجرای عملیات استاندارد عمرانی مرکز داده

طراحی و پیاده سازی سایت های پشتیبان (Disaster Site)

طراحی و پیاده سازی سایت های پشتیبان (Disaster Site)

استفاده از فناوری های مجتمع سازی و مجازی سازی 

استفاده از فناوری های مجتمع سازی و مجازی سازی 

طراحی و پیاده سازی ذخیره سازی انبوه اطلاعات 

طراحی و پیاده سازی ذخیره سازی انبوه اطلاعات 

طراحی و پیاده سازی سیستم های تهویه و Colling

طراحی و پیاده سازی سیستم های تهویه و Colling

طراحی معماری کلان شبکه های فیبر و شبکه های ماهواره ای

طراحی معماری کلان شبکه های فیبر و شبکه های ماهواره ای

بازدیدهای دوره ای و بررسی پیشگیرانه از عیوب احتمالی سیستم سرمایش

بازدیدهای دوره ای و بررسی پیشگیرانه از عیوب احتمالی سیستم سرمایش

کابل کشی ساخت یافته براساس TlA942,BISCL

کابل کشی ساخت یافته براساس TlA942,BISCL

پیاده سازی سیستم ارتینگ بر اساس استاندارد IEC60364

پیاده سازی سیستم ارتینگ بر اساس استاندارد IEC60364

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل شرایط محیطی 

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل شرایط محیطی 

طراحی و اجرای شبکه فیبرنوری بر اساس استاندارد TLA568

طراحی و اجرای شبکه فیبرنوری بر اساس استاندارد TLA568

عایق سازی،ایزوله نمودن صدا،رطوبت و حریق

عایق سازی،ایزوله نمودن صدا،رطوبت و حریق

اجرای سیستم روشنایی استاندارد در اتاق سرور

اجرای سیستم روشنایی استاندارد در اتاق سرور

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید