پیاده سازی مرکز داده و اتاق سرور

پیاده‌سازی سیستم‌های توزیع برق و شبکه در مرکزداده، بسیار حائز اهمیت است. این سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی و پیاده‌سازی شوند که عملکرد بهینه و پایداری را برای مرکزداده فراهم کنند.

پیکربندی تجهیزات حفاظت پیرامونی

محاسبات و طراحی فیزیکی مرکز داده و چیدمان تجهیزات

طراحی و پیکربندی سیستم اعلان و اطفاء حریق 

طراحی و اجرای عملیات استاندارد عمرانی مرکز داده

طراحی و پیاده سازی سایت های پشتیبان (Disos Ter Site)

استفاده از فناوری های مجتمع سازی و مجازی سازی 

طراحی و پیاده سازی ذخیره سازی انبوه اطلاعات 

طراحی و پیاده سازی منابع برق دیتاسنتر بر اساس Power Supplyn

طراحی و پیاده سازی سیستم های تهویه و Colling

طراحی معماری کلان شبکه های فیبر و شبکه های ماهواره ای

بازدیدهای دوره ای و بررسی پیشگیرانه از عیوب احتمالی سیستم سرمایش

کابل کشی ساخت یافته بر اساس TlA942,BISCL

پیاده سازی سیستم ارتینگ بر اساس استاندارد IEC60364

طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل شرایط محیطی 

طراحی و اجرای شبکه فیبرنوری بر اساس استاندارد TLA568

عایق سازی،ایزوله نمودن صدا،رطوبت و حریق

اجرای سیستم روشنایی استاندارد در اتاق سرور

Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید