پادویش نسخه mdr
با گسترش حملات سایبری و تهدیدات پیشرفته پایدار به کشور، لزوم مقابله با این نوع حملات در سطح بالا بیش از پیش احساس می‌شود. طبیعتا مقابله با این حملات که به صورت ترکیبی از فناوری پیشرفته و هدایت انسانی انجام می گیرند، از طریق به کارگیری یک محصول یا خدمت به تنهایی قابل انجام نمی‌باشد و نیازمند راهکاری است که علاوه بر به کارگیری فناوری های پیشرفته، از نیروی انسانی متخصص و باتجربه جهت مقابله با این نوع تهدیدات برخوردار باشد.
مرکز کشف و پاسخ به تهدیدات سایبری (Padvish MDR) به صورت یک راهکار امن متمرکز، بر پایه اطلاعات دقیق و عمیق جمع‌آوری شده توسط محصولات پادویش از سیستم‌های شبکه طراحی شده است به گونه ای که با تگ‌گذاری، تجمیع، تولید هشدار و داده‌نمایی آنها مطابق تجربیات و دانش کسب شده از حملات قبلی سایبری نفوذ را کشف نموده و از ادامه فعالیت نفوذگر در شبکه جلوگیری می‌کند.