پادویش نسخه am
در نسخه پادویش AM در کنار تامین امنیت سازمان و بهره برداری از آنتی ویروس، امکان مدیریت منابع و دارایی ها را نیز خواهید داشت. در این نسخه از قابلیت مدیریت پیکربندی(CMDB) شامل اسکن دارایی ها و تغییرات آنها، ارائه گزارشات آماری، تخصیص دارایی، چرخه عمر و محاسبه هزینه ها نیز بهره مند خواهید شد. در این راهکار در صورت استقرار ایجنت آنتی ویروس پادویش در ساختار سازمانی، دیگر نیازی به نصب ایجنت جداگانه جهت استفاده از این نسخه نخواهد بود.