پادویش نسخه pmg

با توجه به اهمیت و محرمانگی موضوع ایمیل بسیاری از سازمان‌ها اقدام به راه‌اندازی سرور ایمیل اختصاصی خود نموده و کلیه مکاتبات مهم اداری توسط کارمندان از این طریق انجام می‌گیرد. اما ایمیل به همراه خود مخاطراتی نیز به همراه دارد که باید به نحوی پایش و کنترل شود. از یک طرف ایمیل و به خصوص اسپم یکی از روش‌های مهم و بسیار رایج انتقال و آلودگی به بدافزار است. همچنین ورود ایمیل‌های ناخواسته (اسپم) نیز هم از لحاظ فضای ذخیره‌سازی و هم از لحاظ زمانی که صرف بررسی و حذف آنها می‌شود به سازمان‌ها هزینه‌های گزاف زمانی و مالی را تحمیل می‌کند. علاوه بر این‌ها، ایمیل یکی از مبادی اصلی حملات فیشینگ نیز به شمار می‌رود و مهاجمین از این طریق به دزدی اطلاعات هویتی کاربران و فریب آنها می‌پردازند. یک تهدید دیگر، آلوده شدن سیستم‌های کاربران به بدافزارهایی است که حجم زیادی ایمیل ناخواسته ارسال می‌کنند که موجب وارد شدن سرور ایمیل سازمان به لیست‌های سیاه اسپم شده و موجب اسپم شناخته شدن ایمیل‌های رسمی یا بلوکه شدن کامل ایمیل‌های سازمان شده و مانع از رسیدن به هدف اصلی این سامانه یعنی رساندن ایمیل‌ها می‌شود. از این رو وجود سامانه‌ای جهت بررسی ایمیل‌های ورودی به سازمان جهت محافظت در برابر اسپم، بدافزار و فیشینگ اجتناب ناپذیر است