Industrial Cyber security
یک پلتفرم از محصولات کسپرسکی است که برای محافظت در برابر تهدیدات (OT) امنیتی طراحی شده است. کسپرسکی امنیت صنعتی شامل دو محصول اصلی KICS For Network و KICS For Nodes  می باشد.