پادویش نسخه edr
نسخه کشف و پاسخ به تهدیدات پنهان پادویش (Padvish EDR) یک راه حل امنیتی یکپارچه برای نقطه انتهایی است که با ترکیبی از نظارت مداوم،تحلیل و عکس العمل در لحظه عمل میکند. این محصول برای تمام سازمان هایی که برای پاسخگویی به تهدیدات پیچیده و پایدار، نیازمند راهکاری جامع و کامل هستند، پیشنهاد میشود.