برای محافظت از سیستم ها و دستگاه های تعبیه شده با سیستم عامل های قدیمی مانند دستگاه های فروش،POS،ATM در برابر حملات سایبری محافظت می کند
Internet of Things Embedded Security