پاورهایی که در پشت آن‌ها تعداد زیادی کابل وجود داشته باشد که در انتهای خود کانکتور داشته باشند به طراحی پاور کامپیوتر غیرماژولار معروف هستند.

این پاورها قیمت بسیار پایین‌تری نسبت به دو مدل دیگر دارند درنتیجه بسیار مقرون‌به‌صرفه تر است.

تمامی کابل‌ها به منبع تغذیه متصل هستند و مهم‌ترین ایراد آن این است که درصورتی‌که کاربر به‌تمامی خروجی‌ها نیاز نداشته باشد، کابل‌های متعدد در کیس باقی‌مانده و مدیریت اسمبل را با مشکلاتی مواجه می‌سازند.

پاور غیر ماژولار