ابلاغیه جدید مركز افتا درباره سامانه‌ها و سكوهای خارجی/ تکمیلی

نقص ده ساله دستگاه های دی لینک، هدف بات نت تازه شناسایی شده

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) چیست؟

سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

حمله به جدول رنگین کمانی (Rainbow Attack)

تحلیل و مدیریت ریسک‌های سازمانی

استاندارد ملی امنیت اطلاعات،سایبری و حریم خصوصی تدوین شد

کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC) چیست؟

ISMS چیست؟