ایرانسل vpn+

سرویس +VPN ایرانسل نسل ارتقاء یافته سرویس APN است که یک شبکه WAN خصوصی را در یک کانال امن و بدون وابستگی به اینترنت فراهم می‌کند. امکان تبادل داده در هر نقطه از شبکه ایرانسل صرفا در اختیار سازمان یا شرکت دریافت‌کننده این خدمات است. سرویس شبکه امن همراه +VPN، امکان مدیریت آسان، سریع، متمرکز و یکپارچه شبکه ارتباطی را برای مشترکین سازمانی فراهم آورده و آن‌ها را قادر می‌سازد تا با توجه به نیاز خود، از مدل‌های ارتباطی ترکیبی سیار و ثابت (TDD- FDD) استفاده کنند.