اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

طراحی و اجرای زیرساخت مرکز داده

طراحی زیرساخت استاندارد مرکز داده
infrastructure design
اجرای استانداردهای مرکز داده
Computing Infrastructure
مستندسازی و پیکربندی مرکز داده
Network Services
طراحی و پیاده سازی بستر های مجازی
Server, Desktop, Network
طراحی و پیکربندی فضای ذخیره سازی
San,Nas,Fabric

امنیت اطلاعات و داده

پیاده سازی الزامات امنیتی مرکز افتا
مرکز عملیات و جمع اوری اطلاعات شبکه
SOC, SIEM
ارزیابی امنیتی و آسیب پذیری
Penetration Test
ایجاد بستر های امنیتی
Tunneling, VPN, Ipsec, OpenVpn
راهکارهای امن سازی بستر شبکه
Wan,Dmz,Lan,Mpls

محصولات امنیتی

آنتی ویروس

سیستم جامع مدیریت تهدیدات UTM

نرم افزار پایش سیستم مراکز داده

دستاوردها

0 +
نیروهای فنی متخصص
0 +
مشتریان
0 +
مجوز و گواهینامه ها
0 +
سابقه فعالیت در حوزه زیرساخت امنیتی

پایگاه دانش

اخبار